Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

TERMA & SYARAT LAMAN WEB​​

 
 1. Pendahuluan

  Selamat datang ke laman web https://www.aismm.my yang diuruskan oleh Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM). Sila baca terma dan syarat ("Terma & Syarat") ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web kami. Dengan mengakses atau menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma & Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat ini, sila jangan menggunakan laman web kami.
 2.  
 3. Hak Cipta dan Cap Dagangan

  Kandungan yang terdapat dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, imej, dan video adalah hak milik AISMM dan/atau pemberi lesen kami dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa. Penyalahgunaan mana-mana kandungan ini tanpa kebenaran bertulis daripada AISMM atau pemegang hak cipta yang relevan adalah dilarang.
 4.  
 5. Penggunaan Laman Web

  Anda boleh menggunakan laman web ini untuk tujuan yang sah dan mengikut Terma & Syarat ini. Anda tidak dibenarkan untuk mengubahsuai, menyalin, mengagregat, atau mengeksploitasi kandungan laman web ini untuk tujuan komersil tanpa kebenaran bertulis daripada AISMM. Anda juga tidak dibenarkan untuk menghantar sebarang bahan yang melanggar undang-undang, mengancam, memfitnah, atau mengandungi virus atau bahan berbahaya lain.
 6.  
 7. Pautan Ke Laman Web Lain

  Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap polisi privasi, terma penggunaan, atau kandungan laman web pihak ketiga tersebut. Anda perlu menyemak polisi privasi dan terma penggunaan laman web pihak ketiga sebelum menggunakan atau memberikan maklumat peribadi kepada mereka.
 8.  
 9. Penafian

  Kandungan dalam laman web ini disediakan "sebagai mana adanya" dan tanpa jaminan sebarang jenis, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, atau kelengkapan kandungan. AISMM tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini.
 10.  
 11. Pindaan Terma & Syarat

  AISMM berhak untuk mengubah, mengemas kini, atau meminda Terma & Syarat ini pada bila-bila masa dengan memuat naik versi terkini di laman web ini. Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma & Syarat ini secara berkala untuk mengetahui sebarang perubahan.
 12.  
 13. Undang-undang yang Berkuasa

  Terma & Syarat ini diuruskan oleh undang-undang Malaysia dan anda bersetuju untuk menyerahkan bidang kuasa eksklusif ke mahkamah Malaysia untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan laman web ini atau sebarang perkara yang berkaitan dengan Terma & Syarat ini.
 14.  
 15. Penamatan

  AISMM berhak untuk menamatkan akses anda kepada laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu jika kami mendapati bahawa anda telah melanggar Terma & Syarat ini. Apabila akses anda kepada laman web ini ditamatkan, anda bersetuju untuk menghentikan sebarang penggunaan laman web ini.
 16.  
 17. Pelepasan

  Jika AISMM gagal untuk melaksanakan sebarang hak atau peruntukan dalam Terma & Syarat ini, ia tidak akan dianggap sebagai pelepasan hak atau peruntukan tersebut.
 18.  
 19. Kesahan Terma

  Jika sebarang peruntukan dalam Terma & Syarat ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa, peruntukan yang tidak sah tersebut akan dipisahkan daripada Terma & Syarat lain dan selebihnya Terma & Syarat akan terus berkuatkuasa dan sah.
 20.  
 21. Hubungi Kami

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Terma & Syarat ini, sila hubungi kami melalui maklumat yang dinyatakan di: Hubungi Kami

  Terakhir dikemas kini pada: 1hb Mei, 2023