Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

Mengenai AISMM

CADANGAN PENUBUHAN AISMM

Cadangan penubuhan AISMM sebagai satu badan bukan kerajaan (NGO) dikemukakan dan dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Profesor dan Ketua Jabatan Matematik IPTA ke-5 pada 25-27 Januari 2008.

PENDAFTARAN PENUBUHAN

  • Dikemukakan untuk pendaftaran pada 19 September 2011 dengan nama Akademi Pembangunan Sains Matematik Malaysia.
  • Pindaan nama diluluskan pada 19 Disember 2011 kepada Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri Selangor.
  • Dilancarkan secara rasmi pada 15 Disember 2012.
  • Diluluskan pindaan nama kali ke-2 pada 3 Jun 2014 kepada Akademi Ilmuwan Sains Matematik Malaysia (AISMM).

MATLAMAT PENUBUHAN AISMM

  1. Menjadi pemacu dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan sains matematik dalam pendidikan, penyelidikan, perundingan dan penyebaran maklumat.
  1. Menyelaraskan dan menyebarkan maklumat aktiviti penyelidikan sains matematik agar minat orang ramai terhadap bidang sains matematik dapat dipupuk.
  1. Membuka dan memperluas jaringan dan kerjasama ahli sains matematik dengan industri hingga ke peringkat antarabangsa.
  1. Menjadi badan rujukan dan entiti penting kepada kerajaan, industri dan masyarakat dalam hal-hal berkaitan dengan sains matematik.
  1. Memberi pandangan dan menjaga kepentingan hal-hal yang mempunyai kesan langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan ilmu serta kebajikan komuniti ahli sains matematik.
  1. Meningkatkan kesedaran dan pengiktirafan masyarakat tentang kepentingan dan kegunaan sains matematik dalam lain-lain ilmu dan aktiviti kehidupan.