Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

BERITA

Seminar Kebangsaan Matematik Industri 2014 (SKMI-2014)

Seminar ini adalah anjuran bersama AISMM dengan UTM-CIAM bagi pendedahan awal dan  mempergiatkan kerjasama penyelidikan di antara ahli akademik dan pihak industri.

Seminar telah diadakan pada 3 Jun 2014 bertempat di Universiti Teknologi Malaysia (UTM).