Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

POLISI PRIVASI LAMAN WEB​​

 
 1. Pendahuluan

  Kami di Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM) menghargai privasi anda dan komited untuk melindungi maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman web kami, https://www.aismm.my. Polisi Privasi ini bertujuan untuk memberi penerangan mengenai bagaimana kami mengumpul, menggunakan, melindungi, dan mengekalkan maklumat peribadi anda.

 2.  
 3. Maklumat yang Kami Kumpul

  Kami mungkin mengumpul jenis maklumat berikut daripada pengguna laman web kami:

  • Maklumat identifikasi peribadi (seperti nama, alamat e-mel, dan nombor telefon)
  • Maklumat log laman web (seperti alamat IP, jenis pelayar, dan waktu akses)
  • Maklumat demografi (seperti umur, jantina, dan lokasi geografi)

 4.  
 5. Cara Kami Menggunakan Maklumat Anda

  Maklumat yang kami kumpul digunakan untuk tujuan berikut:

  • Memperbaiki laman web dan perkhidmatan kami
  • Mengendalikan promosi dan acara
  • Menghantar e-mel berkala kepada pengguna yang berlangganan
  • Menjawab pertanyaan dan memberi bantuan kepada pengguna

 6.  
 7. Perlindungan Maklumat Peribadi

  Kami mengambil langkah-langkah keselamatan yang wajar dan sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan, penggunaan yang tidak sah, akses tanpa kebenaran, pendedahan, pengubahan, atau pemusnahan. Kami menggunakan sistem penyimpanan yang selamat dan enkripsi maklumat untuk melindungi data peribadi anda.

 8.  
 9. Pendedahan Maklumat Kepada Pihak Ketiga

  Kami tidak menjual, menukar, atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Walau bagaimanapun, kami mungkin berkongsi maklumat dengan pihak ketiga yang dipercayai yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau memberi perkhidmatan kepada anda, asalkan pihak tersebut bersetuju untuk menjaga kerahsiaan maklumat ini.

 10.  
 11. Pautan Ke Laman Web Lain

  Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab terhadap polisi privasi atau kandungan laman web pihak ketiga tersebut. Adalah penting untuk anda menyemak polisi privasi laman web pihak ketiga sebelum mengunakan atau memberikan maklumat peribadi kepada mereka.

 12.  
 13. Perubahan Kepada Polisi Privasi

  Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah Polisi Privasi ini pada bila-bila masa. Perubahan akan dimaklumkan melalui pos di laman web kami atau melalui e-mel kepada pengguna yang berlangganan. Anda dinasihatkan untuk menyemak Polisi Privasi ini secara berkala untuk mengetahui sebarang perubahan.

 14.  
 15. Hubungi Kami

  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Polisi Privasi ini, sila hubungi kami melalui maklumat yang dinyatakan di: Hubungi Kami

  Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat Polisi Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini, sila jangan menggunakan laman web kami.

  Terakhir dikemas kini pada: 1hb Mei, 2023