Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

BERITA

Lawatan Kerja ke Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) – 24 September 2019

Lawatan ini adalah bertujuan mendapatkan input berkaitan penterjemahan dan sesi perbincangan bersama berkaitan penterjemahan bahan pendidikan, buku dan penyelidikan sains matematik di Malaysia. AISMM & ITBM meneroka bidang kerjasama.