Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

BERITA

Sesi Penerangan dan Jerayawara (Road Show) di Universiti Teknologi MARA (UiTM) – 25 Oktober 2019

Program ini dilaksanakan bagi memberi penerangan dan memperkenalkan AISMM kepada pihak IPTA/IPTS dan berkongsi idea serta pendapat berkaitan perkembnagan sains matematik di Malaysia.