Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

BERITA

Sesi Penerangan dan Jerayawara (Road Show) di Universiti Putra Malaysia (UPM) – 24 Disember 2019

Program ini dilaksanakan bagi memberi penerangan dan memperkenalkan AISMM kepada pihak IPTA/IPTS dan berkongsi idea serta pendapat berkaitan perkembangan sains matematik di Malaysia