Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

BERITA

AISMM LECTURE SERIES 3: Algebra, Topology, Fields and Applications 23-24 Februari 2019

Siri Syarahan ini merupakan kesinambungan penganjuran pertama dan kedua AISMM Lecture Series dengan topik khusus aljabar bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berkaitan Aljabar, Topologi dan pengaplikasiannya.