Akademi Ilmuan Sains Matematik Malaysia (AISMM)

BERITA

Olimpiad Matematik Universiti Awam 2016 (Omua2016)

AISMM dengan kerjasama INSPEM telah mengambil inisiatif menganjurkan Olimpiad Matematik Universiti Awam 2016 (OMUA2016) pada 26 November 2016 di mana 17 buah Universiti Awam telah mengambil bahagian.


Inisiatif ini adalah bagi persediaan pelajar bagi menyertai Simon Marais Mathematics Competition (SMMC) pada tahun 2017.